Klagevejledning og adresser

 

Hvis du føler, at dit dyr ikke har fået en ordentlig behandling hos dyrlægen, kan du klage til FØDEVAREREGIONEN i det amt, du bor i.
FØDEVAREREGIONEN er den instans, der efter høring fra Det veterinære sundhedsråd skal tage stilling til, om sagen skal gå videre og meldes til politiet. Ved politiet vurderer en anklager, om din sag skal i retten, om der skal gives en bøde, eller hvad der skal ske i sagen.

Vi hjælper gerne med din sag -
tøv ikke med at kontakte os for hjælp!

Vi opfordrer alle, der har dårlige erfaringer med dyrlæge Jens Breth Hansens behandling af deres dyr til at klage straks.
Det er den eneste måde, din sag får vægt juridisk.
Det er muligt, at der går en del tid før sagen afgøres, men det skal man ikke lade sig slå ud af. Og har du en gang klaget, så ligger din sag lagret inde i Fødevareregionen. På denne måde vil det blive tydeligt, hvor mange sager der er om Jens Breth Hansen.


DET DU SKAL GØRE:

Du skal skrive ned, hvad der er sket. Punkt for punkt. Dine aftaler med dyrlægen, tidspunkt for aflevering af dit dyr, hvad den fejlede, kommunikationen undervejs mellem dyrlægen og dig, ting du har bidt mærke i, tidspunkt for afhentning af dit dyr, om der var andre end dig, der så, hvad der skete, om dit dyr var i behandling efterfølgende hos en anden dyrlæge, er dyret hjemme nu, kopi af kvittering fra den anklagede dyrlæge, og evt. kopi af journaler.

Du sender din skrivelse til Fødevareregionen i dit amt.


DET DE GØR:

Fødevareregionen sender en kvittering til dig om, at de har modtaget din klage.
De går i gang med at behandle din sag og stiller opklarende spørgsmål til den anklagede dyrlæge. Han får ca. 2 uger til at besvare. Dyrlægens svar bliver sendt til dig .
Fødevareregionen samler trådene i forhold til hver parts udtalelser og laver en beskrivelse af hændelsesforløbet, sådan som de vurderer det. De sender herefter sagen til Det veterinære sundhedsråd, som har til opgave at vurdere, om dyrlægen har udvist samvittighedsfuldhed og omhu. Sagen går tilbage til Fødevareregionen igen, der endelig vurderer, om der er beviser, og således belæg for at gå videre med sagen.
Er det tilfældet, anmelder Fødevareregionen sagen til politiet, og sagen overgår nu til domssystemet.
En anklager indenfor politiet bedømmer, om sagen skal i retten, eller hvad der skal ske.
Ved en straffesag, som beskrevet ovenfor, er det staten, som er den skadedes advokat.Adresser på de Fødevareregioner hvor Jens Breth Hansen
har klinikker:

Informationen findes her:
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontakt/Find_din_foedevareregion/forside.htm

Find din lokale fødevareregion og kontrolafdeling
Danmark er opdelt i tre fødevareregioner:

  • Fødevareregion Nord har hovedkontor i Århus og dækker det nordlige Jylland.
  • Fødevareregion Syd har hovedkontor i Vejle og dækker det sydlige Jylland og Fyn.
  • Fødevareregion Øst har hovedkontor i Ringsted og dækker Sjælland og øerne inkl. Bornholm.

Fødevareregion Nord
Hovedadresse
Fødevareregion Nord
Sønderskovvej 5
8520 Lystrup
Tlf.: 87 43 73 22
Fax: 87 43 73 23
E-post: region.nord@fvst.dk

Fødevareregion Syd
Hovedadresse
Fødevareregion Syd
Tysklandsvej 7
7100 Vejle
Tlf.: 79 43 22 00
Fax: 79 43 22 01
E-post: region.syd@fvst.dk

Fødevareregion Øst
Hovedadresse
Fødevareregion Øst
Søndervang 4
4100 Ringsted
Tlf. 57 68 20 00
Fax 57 68 21 99
E-post: region.oest@fvst.dk


Bemærk:
De fleste praktiserende dyrlæger er medlem af Dansk Dyrlæge Forening. I så fald kan man også sende sin klage til dem, men dyrlæge Jens Breth Hansen er ikke medlem, og derfor er det ikke aktuelt, og dermed skal man gøre som beskrevet ovenfor.