Informationer

 

   
 

Århus Stiftstidende skrev i artikel nov.2002, at kredsdyrlægen under Veterinær- og Fødevaredirektoratet i 1995-97 modtog 13 klager fra dyrlæge Jens Breth Hansens klienter, hvilket ifølge Århus Stiftstidende betyder, at i perioden midt i nittenhalvfemserne har dyrlæge Jens Breth Hansen haft en klagesag i gennemsnit hver anden måned.
Århus stiftstidende skriver endvidere i samme artikel, at Århus Stiftstidende også tidligere har beskrevet en lang række sager, men hvor klienterne ikke har henvendt sig til myndighederne.
Århus Stiftstidende skriver i en anden artikel i 2002, at da de i slutningen af august omtalte nogle af dyrlægens aktiviteter, modtog de usædvanlig mange henvendelser pr. mail og telefonisk fra folk, der klager over behandling af deres dyr.
Ifølge Horsens Folkeblad af 22/11-02 har Århus Stiftstidende i løbet af 2002 skrevet 28 artikler, heraf 10 forsider om dyrlægen Jens Breth Hansen.

   
 

Vi er ved at undersøge, hvor mange klager myndighederne har modtaget fra 1997 til 2004 og hvor mange klager, der har ført til domme.
Indtil nu ved vi, at en af sagerne fra 1995-97 blev overdraget til politiet, fordi klienten hos Fødevaredirektoratet fik medhold i, at dyrlægen havde overtrådt dyrlægeloven kap.4, § 7, der lyder således;
"En autoriseret dyrlæge er under udøvelsen af sin gerning forpligtet til at vise omhu og samvittighedsfuldhed."
(Bekendtgørelse af lov om dyrlægegerning m.v. Kap. IV §7 2003)

 
 

I 1997 fik dyrlæge Jens Breth Hansen en dom.
Sagen var en kat, der skulle steriliseseres, og katten døde. Katten blev straks obduceret af en anden dyrlæge, der fandt, at katten stadig havde begge æggestokke i bughulen, kun livmoderen var fjernet. Dyrlægen blev dømt for manglende omhu og samvittighedsfuldhed efter dyrlægeloven kap.4 §7.

 
 

 

 

I nov. 2001 skulle Jens Breth Hansen sterilisere en hund. Hundens ejer blev tilbudt at hjælpe ved operationen, da dyrlægens assistent ikke var kommet. Ejeren sagde nej, og dyrlægen opererede selv. Da ejeren hentede hunden, lå den våd og frysende på et koldt stengulv. I dagene efter fik hunden det værre, og hunden fik problemer med afføring, kastede op og fik problemer med at gå. Alligevel fastholdt dyrlæge Jens Breth Hansen at hunden skulle ud at gå lange ture. Til sidst tog ejerne
hunden til Kolding dyrehospital. Efter en røntgenfotografering åbnede de hunden, og det viste sig, at der var betændelse i den ene æggestok og de indre organer havde taget skade. De gik i gang med at behandle hende, men måtte opgive og aflivede hende.
Ejerne klagede til klientklageudvalget under Den Danske dyrlægeforening. Dyrlæge Jens Breth Hansen ville ikke svare på udvalgets spørgsmål, hvorfor der ikke kunne vurderes, om han havde lavet en fejloperation, men udvalget kritiserede dyrlægen for, ikke at have givet en ordentlig efterbehandling af hunden. Hundens ejere erklærede, at de ikke mener, at dyrlægen bør praktisere som dyrlæge, og de klagede til Fødevareregionen. Overfor denne myndighed udviste Jens Breth Hansen den samme respektløse adfærd og undlod at svare på Fødevareregionens undersøgelse. Sagen blev trukket i langdrag, Jens Breth Hansen udlod at sende sin redegørelse i flere år trods adskillige rykkere. Det endte med, at dyrlæge Jens Breth Hansen d.17 juni 2004 fik en dom for ikke at have svaret. Hvordan sagen med hunden endte, er vi ikke klar over endnu, men er i gang med at undersøge det.