Bevægelsen
S
top Dyrlæge Breth Hansen

 

Støt os gerne!

Bevægelsen er et nonprofit foretagende og alt arbejde er frivilligt og ulønnet.

Du har flere muligheder for at hjælpe os. Som medlem, eller du kan blot give et bidrag uden at gå ind i et medlemsskab.

Vil du være med i den kommende bevægelse:
Tilmeld@Stop-Dyrlaege-Breth-Hansen.dk
Skriv: Navn, adresse og email (og gerne tlfnr.)

Det koster 100 kr. pr år. Du bliver automatisk tilmeldt Nyhedsbrevet. Bevægelsen vil bl.a. arbejde med at samle information og fakta omkring dyrlæge Jens Breth Hansen.

Medlemskartoteket er ikke offentligt og behandles selvfølgeligt fortroligt.


Du kan indbetale på et kontonummer i Skandiabanken:
Reg. nr. 6610, kontonummer 4531793.

Eller direkte med Dankort / Ewire.dk


Medlemsskab

Medlemmer kan efter ønske være aktivmedlem eller støttemedlem.
Ved aktivt medlemskab forstås, at man tilmelder sig som aktiv og deltager i opgaver eller projekter alt efter mulighed og tid.
Ved støttemedlemskab forstås, at man ønsker at støtte bevægelsen økonomisk, men i øvrigt ikke ønsker aktiv deltagen i opgaver eller projekter.
(Ændring af medlemsskabet fra støtte til aktiv eller omvendt kan ske, når medlemmet ønsker det. Blot send os besked herom herom. )

Pengene bruges bla. til: Udprint, tlf, hjemmeside, kopiering, opsparing til annoncering, transport. Vi laver regnskab over udgifterne.


Mange tak for din støtte!


"En autoriseret dyrlæge er under udøvelsen af sin gerning forpligtet til at vise omhu og samvittighedsfuldhed."

Bekendtgørelse af lov om dyrlægegerning m.v. Kap. IV §7 2003